MENU

 

 

Wykreślanie firm z rejestru VAT przez Urzędy Skarbowe

17.08.2017 17:19:17

Wykreślanie firm z rejestru VAT

Rejestr VAT jest bazą przydatną dla przedsiębiorców, gdyż mogą oni na bieżąco zasięgać informacji o istnieniu konkretnego kontrahenta i o tym, czy jest on czynnym podatnikiem VAT. Dlatego też podatnicy zdają sobie sprawę, że rzetelność pozyskanych informacji jest bardzo istotna, gdyż pozwala ograniczyć ryzyko odliczania VAT z faktur wystawianych przez oszustów. Niemniej jednak pojawiające się w mediach informacje o wykreśleniu z rejestru VAT dużej ilości podatników niepokoją podatników, zwłaszcza że nie w każdym przypadku urząd skarbowy informuje o tym fakcie podatnika.
Temat wątpliwości związanych z wykreślaniem z rejestru VAT stał się przedmiotem zainteresowania autora interpelacji poselskiej z 7 lutego br., nr 9961. Odpowiadając na nią, pismem z 3 marca 2017 r., nr AP5.054.2.2017, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (dalej: MF) poinformował, że na dzień 28 lutego 2017 r. naczelnicy urzędów skarbowych dokonali wykreślenia ponad 22 tys. podmiotów. W przypadku około 13 tys. podmiotów powodem było zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy.
W odpowiedzi MF podkreśliło, że przepisy ustawy o VAT zasadniczo zakładają wcześniejszy kontakt organu podatkowego z podatnikiem, przed wykreśleniem podatnika z rejestru VAT, w celu wyjaśnienia, czy zachodzą przesłanki do wykreślenia z tego rejestru.
MF uznało za nieuzasadniony zarzut uznaniowości decyzji podejmowanych w zakresie wykreślania podatników z rejestru VAT, gdyż opierają się one na uzasadnionych i udowodnionych przesłankach, a każdy przypadek podlega indywidualnej ocenie w kontekście całokształtu występujących okoliczności.
MF przypomniało, że tryb wykreślania podatników z rejestru VAT bez konieczności zawiadamiania ich o powyższym jest stosowany w sytuacji, gdy podatnik nie istnieje lub mimo podjętych, udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem (albo pełnomocnikiem), lub dane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą, lub podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwanie organu podatkowego. Zdaniem MF, nieinformowanie przedsiębiorców o fakcie wykreślenia z rejestru w takich sytuacjach wydaje się bez znaczenia, bowiem i tak nie ma z nimi kontaktu.
MF podkreśliło, że uczciwi podatnicy nie mają powodu do obaw, że zostaną bezpodstawnie wykreśleni z rejestru VAT. Podatnicy powinni jednak pamiętać o konieczności aktualizacji swoich adresów (podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym). Wskazane jest też podawanie i aktualizacja numerów telefonów oraz adresów mailowych.
MF podkreśliło ponadto, że celem wprowadzonych rozwiązań jest poprawa ściągalności VAT poprzez ograniczenie nadużyć i oszustw w tym podatku, co również przełoży się na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla wszystkich podatników poprzez przywrócenie uczciwej konkurencji na rynku.
Jest to kolejna odpowiedź na interpelację poselską dotyczącą wykreślania podatników z rejestru VAT, w której MF uspokaja, że wykreślenie z rejestru VAT nie dotknie uczciwych podatników.

źródło: www.gofin.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do
gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. zamknij