MENU

Cennik obowiązuje od dnia 1.02.2022r.

Usługa dodatkowa Jedn. Cena netto PLN
Wystawienie faktury / noty korygującej za Przedsiębiorcę przez Księgowego szt 20,00
Sporządzenie korekty deklaracji lub rozliczenia ryczałtu w związku ze spóźnionym dostarczeniem dokumentów, bądź dostarczeniem dokumentów niekompletnych bądź nieprawidłowo sporządzonych(RYCZAŁT) szt od 70,00
Sporządzenie korekty deklaracji lub rozliczenia PIT w związku ze spóźnionym
dostarczeniem dokumentów, bądź dostarczeniem dokumentów niekompletnych bądź nieprawidłowo sporządzonych(KPIR)
szt od 100,00
Sporządzenie korekty deklaracji lub rozliczenia PIT lub CIT w związku ze spóźnionym dostarczeniem dokumentów, bądź dostarczeniem dokumentów niekompletnych bądź nieprawidłowo sporządzonych (KSIĘGI RACHUNKOWE) szt od 150,00
Obsługa płacowa osoby zatrudnionej w danym miesiącu u Przedsiębiorcy na podstawie umowy o pracę szt 40,00
Obsługa płacowa osoby świadczącej w danym miesiącu Przedsiębiorcy usługi w oparciu o umowę prawa cywilnego szt 35,00
Obsługa kadrowa osoby zatrudnionej w danym miesiącu u Przedsiębiorcy szt 20,00
Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego PIT-28 Przedsiębiorcy wyłącznie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bez ulg i analizy ZUS oraz zaliczek szt od 100,00
Sporządzenie kompletnego rocznego zeznania podatkowego o wszelkich dochodach wraz z uwzględnieniem ulg szt od 150,00
Sporządzenie delegacji krajowej szt 35,00
Sporządzenie delegacji zagranicznej szt 40,00
Sporządzenie wniosku/analizy sytuacji finansowej do kredytu szt 80,00zł/h
Sporządzenie sprawozdania dla celów GUS szt 80,00zł/h
Sporządzenie dokumentu dotyczącego zasiłku chorobowego Z-3, Z-3A, Z-3B do ZUS szt 40,00
Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego PIT-38 lub PIT-28 szt od 100,00
Korekta deklaracji rozliczeniowej ZUS z winy Przedsiębiorcy szt od 70,00
Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej PFRON szt 100,00
Miesięczna deklaracja PFRON (jedna osoba) szt 100,00
Dokumenty dotyczące pracowników (umowa lub aneks do umowy o pracę, zaświadczenia o dochodach, sporządzenie wypowiedzenia, świadectwo pracy itp.) szt 50,00
Przygotowanie pism lub dokumentów do US, ZUS, komornika itp.( np. odpowiedzi na pisma, wyjaśnienia, wnioski, czynności sprawdzające, maile)  szt 80,00zł/h
Opłata za każdy dokument ponad limit określony w umowie szt 4,00
Opłata za monit (mail, sms, telefon) dotyczący zaległości wobec naszej firmy szt 20,00
Opłata za listowne wezwanie do zapłaty szt 30,00

Inne usługi według indywidualnej wyceny.

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do
gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. zamknij