MENU

Cennik obowiązuje od dnia 1.01.2024r.

Usługa dodatkowa Jedn. Cena netto PLN
Wystawienie faktury / noty korygującej za Przedsiębiorcę przez Księgowego szt 30,00
Sporządzenie korekty deklaracji lub rozliczenia ryczałtu w związku ze spóźnionym dostarczeniem dokumentów, bądź dostarczeniem dokumentów niekompletnych bądź nieprawidłowo sporządzonych(RYCZAŁT) szt od 100,00
Sporządzenie korekty deklaracji lub rozliczenia PIT w związku ze spóźnionym
dostarczeniem dokumentów, bądź dostarczeniem dokumentów niekompletnych bądź nieprawidłowo sporządzonych(KPIR)
szt od 140,00
Sporządzenie korekty deklaracji lub rozliczenia PIT lub CIT w związku ze spóźnionym dostarczeniem dokumentów, bądź dostarczeniem dokumentów niekompletnych bądź nieprawidłowo sporządzonych (KSIĘGI RACHUNKOWE) szt od 200,00
Obsługa płacowa osoby zatrudnionej w danym miesiącu u Przedsiębiorcy na podstawie umowy o pracę szt 50,00
Obsługa płacowa osoby świadczącej w danym miesiącu Przedsiębiorcy usługi w oparciu o umowę prawa cywilnego szt 45,00
Obsługa kadrowa osoby zatrudnionej w danym miesiącu u Przedsiębiorcy szt 25,00
Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego PIT-28 Przedsiębiorcy wyłącznie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bez ulg i analizy ZUS oraz zaliczek szt od 140,00
Sporządzenie kompletnego rocznego zeznania podatkowego o wszelkich dochodach wraz z uwzględnieniem ulg szt od 200,00
Sporządzenie delegacji krajowej szt 40,00
Sporządzenie delegacji zagranicznej szt 50,00
Sporządzenie wniosku/analizy sytuacji finansowej do kredytu szt 100,00zł/h
Sporządzenie sprawozdania dla celów GUS szt 100,00zł/h
Sporządzenie dokumentu dotyczącego zasiłku chorobowego Z-3, Z-3A, Z-3B do ZUS szt 50,00
Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego PIT-38 lub PIT-28 szt od 140,00
Korekta deklaracji rozliczeniowej ZUS z winy Przedsiębiorcy szt od 100,00
Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej PFRON szt 100,00
Miesięczna deklaracja PFRON (jedna osoba) szt 100,00
Dokumenty dotyczące pracowników (umowa lub aneks do umowy o pracę, zaświadczenia o dochodach, sporządzenie wypowiedzenia, świadectwo pracy itp.) szt 50,00
Przygotowanie pism lub dokumentów do US, ZUS, komornika itp.( np. odpowiedzi na pisma, wyjaśnienia, wnioski, czynności sprawdzające, maile)  szt 100,00zł/h
Opłata za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego - średnia z ostatnich 3m-cy za które sporządzane jest sprawozdanie minimum 1000,00zł netto szt od 1000,00
Opłata za monit (mail, sms, telefon) dotyczący zaległości wobec naszej firmy szt 30,00
Opłata za listowne wezwanie do zapłaty szt 40,00

Inne usługi według indywidualnej wyceny.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do
gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. zamknij