MENU

Dla przedsiębiorców

Księgi rachunkowe 

 • tworzenie Planu kont indywidualnie pod potrzeby firmy,
 • tworzenie polityki rachunkowości,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i  rachunkowym,
 • dekretacja dokumentów,
 • zestawienie obrotów i sald,
 • prowadzenie rejestrów nabyć i ewidencji dostaw VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz plików JPK,
 • sporządzenie sprawozdania rocznego,
 • sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego,
 • reprezentowanie Klienta przed US i ZUS,
 • wszystkie zeznania i deklaracje przekazujemy do US elektronicznie.
 
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR,
 • prowadzenie rejestru nabyć i ewidencji dostaw VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz plików JPK,
 • sporządzenie zeznania rocznego,
 • przygotowywanie bilansów,
 • reprezentowanie Klienta przed US i ZUS,
 • wszystkie zeznania i deklaracje przekazujemy do US elektronicznie.
 
Ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego
 
 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • zapis przychodów w ewidencji sprzedaży,
 • wyliczenie zobowiązania podatkowego,
 • prowadzenie rejestru nabyć i ewidencji dostaw VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzenie zeznania rocznego,
 • reprezentowanie Klienta przed US i ZUS,
 • wszystkie zeznania i deklaracje przekazujemy do US elektronicznie,
 
Kadry i płace
 

1. Dokumentacja i ewidencja personalna pracowników:

 • prowadzenie akt osobowych,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (min. umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne),
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej potwierdzania obecności oraz absencji pracowników,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • sporządzanie harmonogramów czasu pracy,
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych).

 2. Dokumentacja i ewidencja związana z umowami o pracę:

 • sporządzenie listy płac,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych.
 
3. Dokumentacja umów-zleceń i umów o dzieło:
 • prowadzenie ewidencji podatkowej zleceniobiorców,
 • przygotowywanie umów zleceń / o dzieło,
 • sporządzenie listy płac umów-zleceń / o dzieło,
 • sporządzenie deklaracji podatkowych.
 
4. Prowadzenie dokumentacji ZUS:
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • przygotowywanie raportów RMUA,
 • wszelkie dokumenty do ZUS przekazujemy drogą elektroniczną z wykorzystaniem własnego podpisu elektronicznego.
 
Usługi BHP
 
Poprzez osoby z nami współpracujące oferujemy usługi w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy, a w tym między innymi:
 • Doradztwo i nadzór w zakresie BHP i PPOŻ,
 • Przeprowadzenie szkoleń bhp,
 • Przeprowadzenie analizy stanu warunków pracy i stanu wypadkowości,
 • Sporządzenie oceny ryzyka zawodowego,
 • Sporządzenie dokumentacji powypadkowej,
 • Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a także pomoc w sporządzeniu regulaminu pracy, instrukcji obsługi urządzeń i innych dokumentów,
 • Konsultacje przy tworzeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem w zakładzie pracy,
 • Przygotowanie i reprezentację klientów przed organami nadzoru nad warunkami pracy,
 • Pomoc przy organizacji bezpiecznych stanowisk pracy,
 • Prowadzimy również szybkie usługi na zasadzie pogotowia BHP.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do
gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. zamknij